« Magister Sententiarum seu Petri Lombardi, episcopi Parisiensis, Sententiarum libri IV, cum quibusdam glosis. Mss. saec. XIII. » Titre moderne

-A A +A